محبوبه سوداگر

Placeholder

زردی نوزاد

زردی نوزاد  زردی نوزاد در یک کودک سالم زمانی رخ میدهد، که سطح بیلی روبین خون بالا میرود. بیلی روبین ... ادامه مطلب