shahbb

Placeholder

نوزاد نارس

نوزاد نارس نوزادان نارس کودکانی هستند که زودتر از موعد به دنیا می آیند. هر جنین به طور متوسط باید ... ادامه مطلب
Placeholder

زردی نوزاد

زردی نوزاد  زردی نوزاد در یک کودک سالم زمانی رخ میدهد، که سطح بیلی روبین خون بالا میرود. بیلی روبین ... ادامه مطلب